UAB „SSPC-KLAIPĖDA" PRIVATUMO POLITIKA

UAB „SSPC-Klaipėda" (duomenų valdytojas ir/arba duomenų tvarkytojas) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi šios Privatumo politikos (toliau – Politika) nuostatų. Politika galioja ir yra taikoma prekybos centro „Banginis“ klientams, kitiems suinteresuotiems asmenims, interneto svetainės www.banginis.lt lankytojams. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai ir kita informacija, kurią reikalauja pateikti galiojantys teisės aktai.

Ši privatumo politika netaikoma internetiniame puslapyje www.banginis.lt  pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. Taip pat rekomenduojame pasidomėti prekybos centre „Banginis“ prekes ir paslaugas siūlančių asmenų privatumo politikomis.

Mes galime pasitelkti kitus asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Jūsų asmens duomenis gauname, kai lankotės mūsų internetiniame puslapyje, www.banginis.lt užsisakote mūsų naujienlaiškį, lankotės prekybos centro „Banginis“ patalpose ir teritorijose, dalyvaujate mūsų rengiamuose žaidimuose ir konkursuose, susisiekiate su mumis elektroniniu paštu ar kitokiu būdu.

KOKIUS FIZINIO ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Jūsų pateiktus asmens duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame šiais žemiau išvardytais tikslais ir teisiniais pagrindais:

1. Tiesioginė rinkodara

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

UAB „SSPC-Klaipėda", įmonės kodas 301133622, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą Jūsų nurodytais kontaktais galime tik tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate gauti šią informaciją. Sutikimą galite išreikšti pildydami anketą dalyvauti žaidime ar konkurse ir pažymint varnele sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo langelį. Pažymėdami šį langelį Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, langelio nepažymėjus, Jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu netvarkysime. Taip pat sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus galite išreikšti mūsų interneto svetainėje, nurodytoje vietoje įvesdami savo elektroninio pašto adresą.

Informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, lytį, Jums sutikus, renkame siekdami Jus pažinti ir pateikti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančius prekių ir paslaugų pasiūlymus.

Jeigu esate užsiprenumeravęs prekybos centro „Banginis“ naujienlaiškį internetiniame puslapyje www.banginis.lt arba davęs sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu dalyvaudamas PC „Banginis“ organizuojamose akcijose, renginiuose, žaidimuose ir kt., galite bet kada atšaukti naujienlaiškių siuntimą, paspaudęs naujienlaiškyje esančią naujienlaiškių atsisakymo nuorodą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite atšaukti kreipiantis adresu Šilutės pl. 35, Klaipėda arba rašydami į info@balticred.com.

 

2. Organizuojami konkursai ir žaidimai

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

Jūsų bei mūsų teisėtų interesų pagrindu.

UAB „SSPC-Klaipėda",  įmonės kodas 301133622, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com

Miestas

Tvarkome Jūsų asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

Gimimo data

Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei LR Civiliniu kodeksu.

 

Siekiant Jūsų bei mūsų teisėtų interesų, kad galėtume įvykdyti organizuojamą konkursą ar žaidimą, o Jūs galėtumėte konkurse ar žaidime dalyvauti, konkurso ar žaidimo taisyklėse nurodome, kokius savo asmens duomenis turite mums pateikti. Ar dalyvauti vykdomuose konkursuose ar žaidimuose, o taip pat teikti atitinkamus duomenis, ar ne, pasirenkate Jūs patys. Nepateikus dalyvavimui žaidime ar konkurse reikalingų duomenų, dalyvauti žaidime ar konkurse negalėsite.

Duomenys apie jūsų gimimo datą mums reikalingi tam, kad nustatytume Jūsų amžių. Laikantis galiojančių teisės aktų ir atsižvelgiant į žaidimo ar konkurso pobūdį, žaidime ar konkurse gali būti nustatomas minimalus dalyvių amžius. Jums esant jaunesniems nei 18 metų, bet sulaukus 16 metų, dalyvaudami žaidime ar konkurse, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Mums.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, Jums sutikus galime naudoti statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais (plačiau - Politikos 1 p.). Laikome, kad sutinkate, kad tvarkytume Jūsų pateiktą informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, jeigu žaidimo ar konkurso anketoje nurodote šią neprivalomą Jums pateikti informaciją.

Jūsų kontaktinius duomenis taip pat renkame tam, kad įgyvendintume žaidimo ar konkurso taisykles ir informuotume laimėtoją apie galimybę atsiimti prizą, taip pat kitais žaidimo ar konkurso taisyklėse numatytais atvejais, pvz.: siekiant įsitikinti, ar žaidimo, konkurso laimėtojas neturi darbo santykių su žaidimo ar konkurso taisyklėse nurodomomis bendrovėmis arba nėra tokiose bendrovėse dirbančių asmenų šeimos narys. Siekdami maksimalaus skaidrumo, teisėto intereso pagrindu, konkurso ar žaidimo laimėtojo vardą ir pavardę dažniausiai skelbiame viešai.

3. Vaizdo stebėjimas

Patalpų ir teritorijos vaizdo stebėjimas.

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Asmens, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius).

Tvarkome duomenis siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų interesus bei siekdami Jūsų bei mūsų teisėtų interesų.

UAB „SSPC-Klaipėda",  įmonės kodas 301133622, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Tvarkome Jūsų asmens duomenis prevencijos nuo teisės pažeidimų, teisės pažeidimų išaiškinimo, pažeidėjų identifikavimo tikslu. Siekiame apsaugoti klientų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugoti klientų, mūsų darbuotojų, kito fizinio asmens ir mūsų privačią nuosavybę bei turtą (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. d p. ir f p.).

Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūs nesate įpareigoti pateikti asmens duomenis ir mes nesiekiame nustatyti Jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant aukščiau numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, mes negalime garantuoti, kad galėsite atlikti savo užduotis ar gauti mūsų paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečias patalpas ar teritoriją) esate informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

Garantuojame, kad vaizdo stebėjimas nėra vykdomas patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan).

Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti prekybos centre vykusių renginių metu

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu).

 

Jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėti interesai, kurie yra: skleisti informaciją apie prekybos centrą „Banginis“ ir jo veiklą.

UAB „SSPC-Klaipėda",  įmonės kodas 301133622, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Mūsų renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose renginiuose, konkursuose arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Dalyvaudami renginiuose turėtumėte suprasti, kad jūsų atvaizdas bus nufotografuotas ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas skelbiant informaciją apie mūsų įmonės veiklą.

Siekiant skleisti informaciją ir reklamuoti prekybos centrą „Banginis“ bei jo veiklą kartais rengiame specialias fotosesijas. Jeigu esate tokių fotosesijų dalyvis, Jūsų atvaizdą, esantį nuotraukose ar vaizdo įrašuose viešai skelbiame ir naudojame Jūsų sutikimo pagrindu jame išvardintomis sąlygomis ir tikslais.

Esant mūsų rengiamo žaidimo ar konkurso laimėtojo sutikimui, sutikime nurodytomis sąlygomis ir tikslais, taip pat viešai skelbiame (spaudoje, internete, televizijoje bei kt.) laimėtojo nuotraukas ar vaizdo įrašus su laimėtojo atvaizdu.

 

4. Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas

Mūsų teisėti interesai

UAB „SSPC-Klaipėda",  įmonės kodas 301133622, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com

Asmens kodas (prizo ar dovanos vertei esant virš 200 Eur)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pagrindu.


Gauname Jūsų asmens duomenis, Jums įteikiant konkurso prizą ar kitą dovaną ir Jums nurodant asmens duomenis prizo perdavimo-priėmimo akte. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami perduoti Jums Jūsų laimėtą prizą bei užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie Jums suteiktas dovanas ar išmokas.

Tvarkyti aukščiau nurodytus asmens duomenis taip pat būtina siekiant duomenų valdytojo teisėtų interesų – išvengti galimų ginčų su laimėtoju ir/ar trečiaisiais asmenimis dėl prizo įteikimo. Laimėtojas, norėdamas atsiimti prizą, turi pateikti aukščius nurodytus duomenis, šių duomenų nepateikus, prizas Laimėtojui nesuteikiamas;

5. Slapukai

Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia interneto naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą iš serverio. Slapukai naudojami žiniatinklio serveriuose vartotojų identifikavimui ir stebėjimui, kai vartotojai naršo po skirtingus svetainės puslapius ir kai vartotojai grįžta į svetainę.

Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „sesijos“ . Nuolatinį slapuką sudaro tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos (išskyrus atvejus, kai vartotojas jį ištrina iki galiojimo pabaigos datos). Sesijos slapukas pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta www.banginis.lt svetainėje naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.

Slapukuose, kuriuos mes naudojame, nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

• Atpažinti kompiuterį, kai lankotės mūsų svetainėje;

• Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą mūsų svetainėje;

• Tobulinti svetainės patogumą;

• Išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą;

• Administruojant šią svetainę;

• Suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą.

Dauguma naršyklių leidžia blokuoti arba ištrinti visus jūsų įrenginyje saugomus slapukus.

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudoti dalimi šios svetainės funkcijų.

Naudojantis mūsų tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti šios svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su mūsų tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės naudojimą.

Slapukus mes naudojame „AdWords“ pakartotinės rinkodaros tikslais. Šie slapukai yra „Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę su „AdWords“ reklamos tinklu. Atsisakyti slapukų stebėjimo galite čia: https://adssettings.google.com/authenticated.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus:

•      Teisės aktuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mokesčių institucijoms, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

•       Bendrovė gali atskleisti Jūsų asmens duomenis Bendrovės paslaugų teikėjams, esantiems Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės valstybėse (pavyzdžiui, turto valdymo bendrovei, naujienlaiškių siuntimo bendrovei, bendrovei teikiančiai tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugas ir panašiems paslaugų teikėjams). Visos šios įmonės – duomenų tvarkytojai, laikosi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

•        Bendrovė fotografuoja ir/ar filmuoja prekybos centro „Banginis“ rengiamus viešus renginius. Tikėtina, kad asmenys, savo pasirinkimu nusprendę dalyvauti tokiuose viešuose renginiuose, taip pat bus nufotografuoti ir/ar nufilmuoti, tokiu atveju jų atvaizdas bus panaudotas reklamuojant bei viešai skelbiant informaciją apie prekybos centrą „Banginis“ veiklą ir jo siūlomas paslaugas.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Jeigu esate Mums pateikęs savo asmens duomenis PC „Banginis“ naujienlaiškiui prenumeruoti, galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudę naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jeigu esate Mums pateikęs savo asmens duomenis ir pasirinkote, kad norite gauti tiesioginės rinkodaros informaciją Jūsų nurodytu telefono numeriu, tačiau nusprendėte šios informacijos atsisakyti, tai padaryti galite kreipiantis adresu P. Lukšio g. 34, Vilnius arba Šilutės pl. 35, Klaipėda arba rašydami į info@balticred.com.

Sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, kurį pateikėte dalyvaudami PC „Banginis“ organizuojamose akcijose, renginiuose, žaidimuose ir kt., taip pat galite atšaukti kreipiantis adresu P. Lukšio g. 34, Vilnius arba Šilutės pl. 35, Klaipėda arba rašydami į info@balticred.com.

Asmens, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius) saugomi 14 dienų. Pasibaigus terminui Jūsų duomenis ištriname.

Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) iš viešų renginių ar konkursų bus saugomas ne daugiau kaip 10 metų nuo faktinės renginio datos.

Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis, Jūsų pateiktus tiesioginės rinkodaros tikslams vykdyti, saugosime 5 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos. Galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudę naujienlaiškyje esančią nuorodą, arba į gautą pranešimą trumpąja žinute, atsakę STOP. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite atšaukti kreipiantis adresu P. Lukšio g. 34, Vilnius arba Šilutės pl. 35, Klaipėda arba rašydami į  info@balticred.com.

Asmens, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius) saugomi 14 dienų. Pasibaigus terminui Jūsų duomenis ištriname.

Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) iš renginių, kokursų bus saugomas 10 metų nuo faktinės renginio datos.

Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

Jūs turite šias teises:

a)    teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

b)    teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;

c)    teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

d)  teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų  perkeliamumą).

e)    teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

f)    teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais; 

g)    teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

h)    teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

UAB „SSPC-Klaipėda", įmonės kodas 301133622, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys – duomenuapsauga@balticred.com, Tel.: 8 37 239 017.